6945463395 4ο χλμ Λάρισας - Καρδίτσας, Λάρισα exarhosakis@yahoo.gr